Yurtdışı Türkler Uzmanlık Bursu

0
291

YTB Aile ve Sosyal Hizmetler Alanlarında Uzmanlık Bursu

Amaç

Aile, yurt dışında yaşayan altı milyondan fazla vatandaşımızın ihtiyaç ve sorunlarının ilk gözlemlendiği yer olması, yetişkinler tarafından çocuklara değer ve davranış kalıplarının aktarıldığı böylece toplumsal yaşamın devamlılığının sağlandığı bir kurum olması münasebetiyle büyük önem arz etmektedir.

Ailenin ve bireylerin desteklenmesi amacıyla, yurtdışında yaşayan vatandaşlarımıza yönelik aile ve sosyal hizmetler konusunda danışmanlık, destek ve terapi gibi hizmetlerin çeşitliliğinin artırılması ve hizmet sağlayacak insan kaynağının yetiştirilmesi önemli bir ihtiyaç olarak öne çıkmaktadır.

Bu anlamda ihtiyaç duyulan insan kaynağının yetiştirilmesi amacıyla yurtdışında yaşayan ve ilgili bölümlerden mezun olan vatandaşlarımıza terapi ve uzmanlaşma eğitimleri için uzmanlık bursları verilmesine karar verilmiştir.

Bu ihtiyaca yönelik geliştirilen “YTB Aile ve Sosyal Hizmetler Alanlarında Uzmanlık Bursu” ile yurt dışında ikamet eden ve bu ülkelerde bulunan aile ve sosyal hizmetlere uygun bölümlerde (pedagoji, sosyal pedagoji, pedagojik psikoloji, psikoloji, klinik psikoloji, tıp ve doğal tıp uzmanlığı (Heilpraktiker), gerontoloji vb.) üniversite eğitimi almış uzmanların terapi ya da danışmanlık gibi özel alanlarda uzmanlaşmalarını sağlayacak mesleki sertifika programlarının desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Aile ve Sosyal Hizmetler Alanındaki Uzmanlar

Çocuk bakım yurtlarında, kreş ve gündüz bakımevlerinde, yetiştirme yurtlarında, rehberlik araştırma merkezlerinde, hastanelerde, rehabilitasyon merkezlerinde, ruh sağlığı kurumlarında, huzurevi ve dinlenme yurtlarında, cezaevleri ve çocuk ıslahevlerinde, emniyet müdürlüklerinin çocuk bürolarında, mahkemelerde bilirkişi olarak görev yaparlar. Mesleki olarak psikiyatrist, psikolog, pedagog, aile danışmanı, terapist, gerontolog, yaşlı bakım uzmanı, sosyal hizmet uzmanı, sosyal hizmet tercümanı, uzman bilirkişi gibi unvanlar alabilirler.

Yöntem

Bursiyerliğe hak kazanan vatandaşımızın, bilgisi daha önce Başkanlığımıza sunulacak olan, yurtdışında yerleşik ve vatandaşlarımıza yönelik faaliyette bulunan bir STK bünyesinde uzmanlık alanına uygun olarak;

 Yaşlı Bakımı ve Rehabilitasyon

 Gerontoloji

 Dil ve Konuşma Terapisi

 Bağımlılık

 Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon

 Aile/Evlilik Danışmanlığı

 Kültürel Tercümanlık

gibi alanlarda gönüllü danışmanlık hizmeti sağlaması beklenmektedir. Hizmet yeri ve süresi bursiyer ile Başkanlığımız tarafından planlanacaktır.

Sağlanan bilgilendirme ve verilen danışmanlık hizmeti Başkanlığa düzenli olarak raporlanacak; gönüllü hizmetin gerçekleşmesini teminen Başkanlıkla paylaşılacaktır.

Kapsam

Türk vatandaşı veya Mavi Kart sahibi olup ABD, Almanya, Avusturya, Avustralya, Belçika, Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre, İtalya, Kanada, Norveç gibi yurtdışında vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadığı ülkelerde, aile ve sosyal hizmetler alanında (pedagoji, sosyal pedagoji, pedagojik psikoloji, psikoloji, klinik psikoloji, tıp ve doğal tıp uzmanlığı (Heilpraktiker), gerontoloji vb.) eğitim almış vatandaşlarımız burs için başvuruda bulunabilirler.

Miktar ve Süre

Başkanlık bursu sadece sertifika programı ücretini kapsamaktadır. Bursun azami tutarı 15.000 avro veya 15.000 avroya denk gelen ilgili ülke para birimi tutarı kadardır. Burs miktarına burs komisyonu karar verecektir. Burs ödemesi sertifika programının uzunluğuna göre program bitiminde ya da belli aralıklarla ödenir. Bursun devamlılığı, sertifika/eğitim programındaki devamlılığa ve başarıya bağlıdır.

Başvuru

Başvuru Şartları

 Türk Vatandaşı veya Mavi Kart sahibi olmak

 01.01.1975 ve sonrası doğmuş olmak

 Ortaöğretimini (Lise) yurtdışında tamamlamış olmak

 Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa ve Hollanda öncelikli olmak üzere, vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadıkları ABD, Avustralya, Danimarka, Finlandiya İngiltere, İsveç, İsviçre, İtalya, Kanada ve Norveç ülkelerinde aile ve sosyal hizmetler alanında pedagoji, sosyal pedagoji, pedagojik psikoloji, psikoloji, klinik psikoloji, tıp ve doğal tıp uzmanlığı (Heilpraktiker), gerontoloji vb. alanlarda üniversite ya da üniversiteye denk eğitimini tamamlamış olmak

 İlgili ülke makamları tarafından resmi olarak kabul edilen bir uzmanlık eğitim programından kabul almış olmak

Çevrimiçi Alınacak Başvurularda İstenecek Bilgi ve Belgeler

 Başvuru Formu

 Nüfus cüzdanı veya pasaport

 Mavi Kart ve ilgili ülke pasaport/kimlik belgesi

 Başka bir kurumdan burs veya kredi alıyorsa buna dair bilgiler

 Lise diploması

 Lisans diploması

 Yüksek lisans/doktora diplomaları (varsa)

 Aile ve sosyal hizmetler alanıyla ilgili alanlarda çalıştığını gösterir belge (varsa)

 İlgili ülke makamları tarafından resmi olarak kabul edilen bir uzmanlık eğitim programından alınan kabul

 Niyet mektubu

Başvuruların Değerlendirilmesi

Başvuru değerlendirilmeleri ön inceleme, uzman değerlendirmesi ve mülakat olmak üzere üç aşamalı bir şekilde yapılacak olup ön inceleme, uzman değerlendirmesi neticesinde uygun görülen adaylarla mülakat yapılarak burslandırma durumuna ve burs miktarına karar verilecektir.

Başvuru:

Başvurular yıl boyu online olarak basvuru.ytb.gov.tr sayfasından alınacaktır.

Mülakata alınacak bursiyer adaylarına e-posta yolu ile bilgi verilecektir.

Program hakkında detaylı bilgi ve sorularınız için bize ashburs@ytb.gov.tr e-posta adresinden ulaşabilirsiniz.

Telefon: +90 312 218 40 50

Başvurular online olarak alınır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here