Census (Nüfus Sayımı) hakkında önemli çağrı

0
312

Avustralya genelinde Ağustos ayı içinde genel nüfus sayımı yapılacak. Konuya ilişkin Melbourne Başkonsolosluğu tarafından toplumuzu ilgilendiren bir çağrı yayınlandı.


10 Ağustos 2021 tarihi itibariyle Avustralya’da nüfus sayımı yapılacaktır. Ülkedeki etnik topluluklara sunulan kamu hizmetlerinin içeriği ve dağılımı, nüfus sayımı sonucunda tespit edilen, etnik toplulukların nüfus sayılarına göre belirlenmektedir. Bu nedenle, Avustralya Hükümeti, etnik toplulukların gerçek nüfus sayılarının saptanmasını arzu etmektedir.
Bununla birlikte, Başkonsolosluğumuzun görev bölgesinde Avustralya resmi istatistiklerine kıyasla çok daha fazla sayıda vatandaşımız ve soydaşımızın yaşadığı bilinmektedir. Bu durum, geçmiş nüfus sayımlarının Avustralya Türk toplumunun gerçek nüfus durumunu yansıtamadığı sonucunu doğurmaktadır.

Etnik toplulukların nüfusları, evde konuşulan dillere göre belirlenmektedir. Vatandaşlarımızın ve soydaşlarımızın nüfus sayımı formlarında bu kategorideki sorulara eksik ya da yanlış cevap vermeleri, Avustralya Türk toplumunun nüfusunun istatistiklere gerçek sayının altında yansımasına yol açmaktadır.

Bu itibarla, nüfus sayımına tüm vatandaşlarımızın ve soydaşlarımızın katılmaları; “evde İngilizce dışında konuşulan dil/diller”, “doğum yeri” ve “aile geçmişi” gibi konulara ilişkin sorulara doğru cevaplar vermeleri ve Türk kimliği ile olan bağlarını ortaya koymaları, Avustralya Türk toplumuna sağlanan kamu hizmetlerine erişimleri bakımından büyük önem taşımaktadır.
Saygıyla duyurulur.

T.C. MELBURN BAŞKONSOLOSLUĞU


CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here