Sydney Başkonsolosluğu Tarafından Türkiye’de Emekli Olma Hakkında Yapılan Toplum Duyurusu

0
2199

“Türkiye’de emekli olmak için yurtdışında çalışılan / ev kadını olarak geçen sürelerin borçlanılması” hakkındaki duyuru aşağıda sunulmuştur.

Bu vesileyle vatandaşlarımızın ülkemizde emekli olabilmek için duyuruda kayıtlı belgelerle birlikte şahsen başvurmalarının yeterli olacağının dikkate getirilmesinde fayda görülmektedir.

TÜRKİYE’DE EMEKLİ OLMAK İÇİN YURTDIŞINDA ÇALIŞILAN / EV KADINI
OLARAK GEÇEN SÜRELERİN BORÇLANILMASI

3201 sayılı yasa uyarınca yurtdışında geçen sürelerin borçlanılabilmesi için; Türk vatandaşı
olmak, borçlanma kapsamındaki yurt dışı sürelerini belgelendirmek ve yazılı istekte
bulunmak şarttır.

Türk vatandaşlığı ile birlikte yabancı ülke vatandaşlığı devam edenler de, söz konusu yasa ile getirilen düzenlemeden yararlanabilmektedirler. Çalışılan süreler içinde Türk vatandaşı olmak şarttır.

Başvuru esnasında Türk vatandaşı olma zorunluluğu yoktur.
Vatandaşlarımız, Avustralya’daki sigortalılık veya işsizlik ile ev kadını olarak geçen
sürelerini Türkiye’de borçlanarak emekli olabilmek için, bu süreleri belgelendirmeleri
karşılığında Yurtdışı Hizmet / İkamet Belgesi alabilirler. (Belge Türkiye’de bir ay
geçerlidir)

3201 sayılı yasa konusunda sormak istediklerinizi aşağıda iletişim bilgileri kayıtlı T.C.
Melburn Başkonsolosluğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ataşeliğine iletebilirsiniz.
Level 8, 24 Albert Road (P.O. Box 323), South Melbourne, VIC, 3205 Australia
Tel : +61 3 9682 2182 e-posta: melburn@csgb.gov.tr

Yurtdışı Hizmet Belgesinin hazırlanması için gerekli evraklar
Aşağıda kayıtlı belgeleri şahsen veya vekâlet vermiş olduğu kişi aracılığıyla ibraz eden
vatandaşlarımız adına “Yurtdışı Hizmet Belgesi” düzenlenir.
Başkonsolosluğumuz; ihtiyaç duyulması halinde aşağıda kayıtlı belgelerin geçerliliği
hakkında tamamlayıcı/kanıtlayıcı başka bilgi ve belgeler de talep edebilir.
İşçi olarak çalışanların Prim Borçlanması için:
1. Nüfus cüzdanı veya pasaportun aslı (Vekâletname ile işlem yapılacaksa, onaylı örnekleri)
2. Avustralya yetkili makamlarından alacağınız, çalıştığınızı belgelediğiniz tarihleri
kapsayan “International Movement Records” belgesi
(Başvuru formunu https://www.homeaffairs.gov.au/Forms/Documents/1359.pdf
adresinden indirebilirsiniz. Formu doldurduktan sonra üzerindeki e-mail veya posta
adresine gönderiniz. Avustralya’ya geliş/gidiş tarihlerinizi gösterir “Movement Records”
size ulaştıktan sonra Başkonsolosluğumuza müracaatınızı yapınız)
3. Çalıştığınız sürelere ait, aşağıda kayıtlı belgelerin en az bir tanesinin aslı veya onaylı sureti
 Ücret Bordroları (Pay/Wage Slips)
 Grup Sertifikaları (Group Certificates)
 Ödeme Belgesi (PAYG-Payment Summarry)
 İşten ayrılırken verilen “Employment Separation Certificate”
 Vergi Belgeleri (Income Tax Lodgement and Assesment History, Notice of Assesment,
Tax Return)
 Muhasebeci (Accountant) tarafından hazırlanmış, Avustralya’da çalıştığınız süreyi
gösteren orijinal imzalı/mühürlü belge (Taranmış bilgisayar çıktısı, fotokopi kabul
edilmez)
Bağımsız olarak kendi işinde (self employment) çalışanlar için:
1. Nüfus cüzdanı veya pasaportun aslı (Vekâletname ile işlem yapılacaksa, onaylı örnekleri)
2. Avustralya yetkili makamlarından alacağınız, çalıştığınızı belgelediğiniz tarihleri
kapsayan “International Movement Records” belgesi
(Başvuru formunu https://www.homeaffairs.gov.au/Forms/Documents/1359.pdf
adresinden indirebilirsiniz. Formu doldurduktan sonra üzerindeki e-mail veya posta
adresine gönderiniz. Avustralya’ya geliş/gidiş tarihlerinizi gösterir “Movement Records”
size ulaştıktan sonra Başkonsolosluğumuza müracaatınızı yapınız)
3. Çalıştığınız sürelere ait, aşağıda kayıtlı belgelerin en az bir tanesinin aslı veya onaylı sureti
İşyeri kayıt belgesi (certificate of registration)
Vergi belgeleri (Income Tax Lodgement and Assesment History, Notice of Assesment,
Tax Return)
Muhasebeci (Accountant) tarafından hazırlanmış, Avustralya’da çalıştığınız süreyi
gösteren orijinal imzalı/mühürlü belge (Taranmış bilgisayar çıktısı, fotokopi kabul
edilmez)
Ev kadını olarak borçlanma yapmak isteyenler için:
Ev kadını olarak emekli olabilmek için “Yurtdışı İkamet Belgesi” düzenlenmesi gereklidir.
Gerekli belgeler:
1. Nüfus cüzdanı veya pasaportun aslı (Vekâletname ile işlem yapılacaksa örnekleri)
2. Avustralya yetkili makamlarından alacağınız, başvuru yaptığınız tarihleri kapsayan
“International Movement Records” belgesi
(Başvuru formunu https://www.homeaffairs.gov.au/Forms/Documents/1359.pdf
adresinden indirebilirsiniz. Formu doldurduktan sonra üzerindeki e-mail veya posta
adresine gönderiniz. Avustralya’ya geliş/gidiş tarihlerinizi gösterir “Movement Records”
size ulaştıktan sonra Başkonsolosluğumuza müracaatınızı yapınız)
Türkiye’de Sosyal Güvenlik Kurumu’na “Yurt Dışı Hizmet Borçlanması” başvurunuzu müteakip prim ödemesi yapıldıktan sonra emekli olma yaşını tamamlamış olanlara “Maaş Bağlanabilmesi için” istenen belgeler:
1. Centrelink’den herhangi bir yardım alınmadığını gösterir yazı veya “income statement”
belgesinin aslı (Bu belgeleri 131 673 veya 131 202 numaralı telefonları arayarak ilgili
kurumdan temin edebilirsiniz)
2. Çalışmadığınız veya adınıza kayıtlı bir işyerinizin bulunmadığını beyan ederek
imzaladığınız, Justice of the Peace (JP) onaylı “Statutory Decleration” belgesinin aslı

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here