Gamze Nur Kozak

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ

Değerli Avustralya Postası okuyucuları, bu yazımda sizlere ortaklığın giderilmesi davaları hakkında bilgi vermeye çalışacağım.

İzale-i Şuyu veya diğer bir adıyla ortaklığın giderilmesi davası, paylı veya elbirliği mülkiyetine konu taşınır veya taşınmaz mallarda, ortaklar arasındaki paydaşlığa son vererek kişisel mülkiyete geçişi sağlayan bir dava türüdür. Ortaklığın giderilmesi davası malın aynen bölünmesi ile sonuçlanabileceği gibi malın icra yoluyla satılması ve bedelinin paydaşlar arasında paylaştırılması ile de sonuçlanabilmektedir. Taşınır veya taşınmaz malın aynen bölünmesi Aynen Taksim Suretiyle İzale-i Şuyu, taşınır veya taşınmaz malın icra yoluyla satılarak bedelinin paydaşlar arasında bölüştürülmesi ise Satış Suretiyle İzale-i Şuyu davasıdır.

Paydaşlığın giderilmesi davasında dava açma hakkı mal üzerinde hak sahibi olan paydaşlara ait bir haktır. Türk Medeni Kanunu hükümleri uyarınca paydaşlardan her biri, mahkemede ortaklığın giderilmesi davası açmak suretiyle paylı veya elbirliği mülkiyete konu olan malın paylaşılmasını isteyebilir. Paydaşlardan her biri ortaklığın giderilmesi davasını ayrı ayrı açabileceği gibi birden fazla paydaş birlikte diğer paydaşlara karşı da bu davayı açabilmektedir. Ortaklığın giderilmesi davalarında davalı taraf ise ortaklığın giderilmesi istenilen malın diğer paydaşlarıdır. Davalı durumunda olan paydaşların da davacılar gibi taşınmazdaki ortaklığın ne şekilde giderilmesi gerektiğine ilişkin talepte bulunma hakları vardır.

Ortaklığın giderilmesi davası matbu harca tabi bir davadır. Her ne kadar davayı açan paydaş dava harcını ve mahkeme giderlerini davanın başında ödemek zorunda kalsa da davanın sonunda mahkeme giderleri ve avukatlık ücretleri payları oranında taraflara yükletilir. Ortaklığın giderilmesi davasında davanın davanın tarafı olan herkes davanın sonucundan aynı şekilde etkilenir.

Ortaklığın giderilmesi davasının tarafları malı nasıl bölüştürecekleri hususunda aralarında anlaşma yaparak dava sırasında bu anlaşmayı hakime bildirebilirler. Hakim, tüm paydaşların kabulünde olan bu anlaşma doğrultusunda ortaklığın giderilmesine karar verebilir.

Aynen Taksim Suretiyle İzale-i Şuyu (Ortaklığın Giderilmesi)

Taraflar malın paylaşılması konusunda anlaşmazlarsa maldaki ortaklığın ya satış suretiyle ya da aynen taksim yoluyla giderilmesi gerekir.

Ortaklığın giderilmesi davasında malın aynen taksimi için taraflardan yalnızca birinin talepte bulunması yeterlidir. Bu durumda mahkemece malın aynen bölünerek paylaştırılmasına karar verilebilmesi için taşınmazın yüzölçümü, niteliği, pay ve paydaş sayısı ve tarım arazilerinin niteliği ile imar mevzuatına göre aynen taksimin mümkün olup olmadığının araştırılması gerekir. Taşınmazın önemli ölçüde bir değer kaybına uğraması söz konusu ise aynen bölünerek paylaştırılmasına karar verilemez. Paydaşlar arasında anlaşma olmadıkça hakim kendiliğinden bazı taşınmazların bir kısım paydaşlara, kalanın diğer paydaşlara verilmesi şeklinde aynen taksime karar veremez.

Ancak ortaklığın giderilmesi talep edilen taşınmazda kat mülkiyetinin kurulması mümkün ise bu malda satış suretiyle ortaklığın giderilmesine karar verilemez.

Satış Suretiyle İzale-i Şuyu (Ortaklığın Giderilmesi)

Taşınmazın aynen taksimi mümkün değilse ortaklığın satış suretiyle giderilmesine karar verilir. Taşınmaz malın satışı, satış memurluğu veya icra dairesi marifetiyle yapılır. Normal şartlarda satış açık arttırma yoluyla yapılır. Ancak tüm paydaşlar bir araya gelerek satışın paydaşlar arasında yapılması hususunda oybirliğiyle anlaştıkları takdirde satış yalnızca paydaşlar arasında yapılır.

Güzel günler dileklerimle,

Avukat Gamze Nur KOZAK

Gamze

2019 yılında Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi lisans eğitimini ve ardından avukatlık stajını tamamlamıştır. 2020 yılından beri Ankara Barosu’na kayıtlı olarak Kurucu Hukuk Bürosu bünyesinde avukatlık yapmaktadır. Uzmanlıkları özellikle İş Hukuku, Marka / Patent Hukuku, Ceza Hukuku ve İcra / İflas Hukuku alanları üzerinde yoğunlaşmıştır. İşe iade ve işçi alacağı davalarında, markanın hükümsüzlüğü, iptali, yayın itirazı, marka başvuruları da dahil olmak üzere marka hukuku alanında, ceza davaları ve icra takipleri alanında, arabuluculuk protokolleri hazırlanması ve arabuluculuk sürecinin takibi konularında tecrübeye sahiptir.


Avustralya Türkleri olarak bizler de dahil olmak üzere anavatan dışında 6,5 milyonu aşkın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yaşıyor. Gurbette olmamız, Türkiye ile ilişkilerimizin devam etmediği ya da etmeyeceği anlamına gelmiyor. Bilakis, küreselleşmeyle beraber dünyanın giderek global bir köy haline geldiği günümüzde; güçlü iletişim ağı, bilgi ve teknolojiye ulaşmanın inanılmaz kolaylığı, mesafe tanımaksızın Türkiye başta olmak üzere dünyanın her noktasıyla ilişkilerimizi her an canlı tutup devam ettirebilmemizi sağlıyor. Tabiki hukuk alanındaki gelişmeleri de bu durumdan bağımsız düşünmemek gerekiyor. 
Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre Avukat Gamze Nur Kozak tarafından cevaplandırılmasını istediğiniz hukuki konularla ilgili sorularınızı, şehir ve semt adınızla birlikte info@avustralyapostasi.com.au elektronik posta adresimize yollayabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu