Hukuk Rehberi: Vasiyetname Nasıl Yapılır, Vasiyetname Türleri Nelerdir?

0

Değerli Avustralya Postası takipçileri, bu yazımızda vasiyetname ve vasiyetname şekilleri hakkında bilgi paylaşımlarımız olacak.

Vasiyetname kısaca, miras bırakanın son istek ve dilekleri ile mirasının paylaşım şeklini belirleyen yazılı belge veya sözlü beyandır.

Vasiyetname resmi memur (noter, hakim vs.) huzurunda yapılabileceği gibi miras bırakanın kendi el yazısı ile ya da koşulları varsa sözlü beyan yolu ile de yapılabilir. Vasiyetnameler tek taraflı olarak yapılan ölüme bağlı tasarruf işlemlerinden en önemlisidir.

Vasiyetname hangi şekillerde yapılmalıdır?

TMK’ya (Türk Medeni Kanunu) göre üç şekilde vasiyetname yapılabilir. Bunlar;

1 – Resmi vasiyetname

2 – El yazılı vasiyetname

3 – Sözlü vasiyetname

  • Resmi Vasiyetname, Nasıl yapılır?

Resmi vasiyetname, resmi memur tarafından iki tanığın katılmasıyla düzenlenir. Vasiyetnameyi düzenleyecek resmi memur; sulh hakimi, noter veya kanunda kendisine yetki verilmiş diğer bir görevli olabilir. Ancak kanunda sayılan bazı kişiler vasiyetnamenin hazırlanmasında resmi görevli memur veya tanık olarak bulunamazlar. Bunlar;

Fiil ehliyeti bulunmayanlar,

Kamu hizmetinden yasaklılar,

Okur-yazar olmayanlar,

Miras bırakanın eşi, alt ve üst soy kan hısımları, kardeşleri, bunların eşleri.

Bunlardan birinin resmi memur veya tanık olarak katıldığı resmi vasiyetname şekil yönünden sakat olur ve iptali istenebilir. Ayrıca resmi vasiyetname ile vasiyetname düzenlenmesine katılan resmi memur veya tanıklar, bunların alt soy-üst soy hısımları, kardeşleri ve bu kişilerin eşlerine bir kazandırmada bulunulamaz. Bu kişilere resmi vasiyetname yolu ile kazandırmada bulunulması halinde, ölüme bağlı tasarrufun tamamı değil, sadece bu kısmın iptali gerekir.

  • El Yazısı İle Vasiyetname, Nasıl yapılır?

Medeni Kanuna göre el yazısı ile yapılan vasiyetnamede; metnin tümünün vasiyetçinin el yazısı ile yazılması zorunludur. Vasiyetnamenin el yazısı ile yazılması zorunluluğuna tarih ve imza da dahildir. Bu şekilde vasiyetnamenin başkaları tarafından tahrif edilmesinin önüne geçilmesi amaçlanmıştır. Vasiyetçi, bu vasiyetname türünü kendi el yazısı ile yazmak ve tarih atarak imzalamak zorundadır. Aksi takdirde şekil şartlarına uyulmamış olmuş olunur. Okuma yazma bilip de başka bir engel nedeni ile yazı yazmayanlar bu vasiyetname türünü yapamazlar.

Vasiyetnameye yapılacak ekleme ve çıkarmalar vasiyet edenin kendi el yazısı ile yazılmak zorundadır. Vasiyetname değişik günlerde hazırlanmışsa düzenleme tarihi olarak vasiyetnamenin tamamlandığı gün yazılmalıdır.

İmzanın el yazısı ile atılması gerekir. Başka hiçbir şekilde atılan imza geçerli olmaz. İmza vasiyet metninin en alt kısmına atılmalıdır.

El yazılı vasiyetname düzenlendikten sonra, muhafazası için açık veya kapalı olarak herhangi bir memura, kuruma ya da bir arkadaşa teslim edilebilir.

  • Sözlü Vasiyetname, Nasıl yapılır?

Sözlü vasiyetname, ancak olağanüstü durumlarda düzenlenebilir. Sözlü vasiyetname şu koşulların bulunması halinde yapılabilir:

Olağanüstü bir halin varlığı,

Sözlü vasiyetname dışında, başka türlü vasiyet yapma imkanının olmaması.

Sözlü vasiyet türünün şartları oluşsa dahi resmi veya el yazılı vasiyetname yapma olanağı varsa, bu takdirde sözlü vasiyet geçersiz hale gelir. Olağanüstü durum vasiyetin yapıldığı anda mevcut olmalıdır. Örnek olarak “ölüm tehlikesi” veya “ulaşımın kesilmesi” gibi.

Sözlü vasiyetname, vasiyetcinin son arzularını iki tanığa anlatması ve tanıkların da vasiyetcinin bu arzularını belgelemeleri ile oluşur. Vasiyetci ölümünden sonra gerçekleşmesini arzu ettiği isteklerini iki tanığa aynı zamanda söyler ve bu arzularını belgelendirmelerini ister. Tanıklar bu görevi kabul etmek zorunda değildir.

Sözlü vasiyetnamenin hakim tarafından onaylanmasının kanunda bazı istisnaları da vardır.

Bu istisnalar şunlardır:

Askerler için teğmen veya daha yüksek rütbeli bir subay sözlü vasiyeti hakim yerine onaylayabilir.

Ülke sınırları dışında seyreden bir ulaşım aracında bulunan kişiler için o araçtan sorumlu kişi hakim yerine geçer.

Sağlık kurumlarında tedavi görenler için de sağlık kurumunun en yetkili kişisi hakim yerine geçer.

Sözlü vasiyet yapılmasına yol açan olağanüstü halin ortadan kalkmasından itibaren bir ay sonra, vasiyetçi hala hayatta ise, sözlü vasiyet mahkeme kararına gerek olmadan kendiliğinden hükümsüz hale gelir. Bu durumda vasiyetname hiç yapılmamış gibi geçmişe yönelik olarak hükümsüz olur. Bu bir aylık süre dolmadan vasiyetçinin ölmesi halinde vasiyet sürekli olarak geçerli hale gelir.

Selam ile…
Avukat Cihan KARAGÖZ

*Hukuk Rehberi köşesinde yayınlanmış önceki yazılar:

1- Avukat tutmak, bir kişiye vekalet vermek (18.02.202)

2- Aile Konut Şerhi (03.03.2020)

3- Mirasçılık Belgesi – Veraset İlamı (17.03.2020)

4- Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri (31.03.2020)

5- Ecrimisil, Haksız İşgal Tazminatı (14.04.2020)

6- Eşler arası Boşanma veya Ayrılık Sonrası Çocukla Kurulan Şahsi İlişki (28.4.2020)

7- Boşandığı Eşinin Soyadını Kullanabilme (12.05.2020)

8- Devre Mülkler (26.5.2020)

9- Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi (09.06.2020)

10- Anlaşmalı Boşanma (23.6.2020)

Cihan Karagöz hakkında

Gurbetçi bir ailenin çocuğu olarak 1977 yılında Hollanda’nın Rotterdam şehrinde doğdu. İlköğretim 3.sınıftan sonra yaşamını Türkiye’de sürdürdü. Ankara Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Avukatlık mesleğine 2005 yılında başladı. 2008’de Cihant Hukuk & Danışmanlık ofisini kurdu. Kendisinin de yurt dışı geçmişi olduğu için özellikle anavatandan uzak kalan vatandaşlarımızın Türkiye’deki hukuki problemlerine ciddi manada ilgi duydu ve çözümler üretmeye odaklandı. Halen Bolu’da ekibiyle birlikte Aile, Miras, Gayrimenkul, Kamulaştırma, İnşaat ve Ceza Hukuku başta olmak üzere çeşitli hukuki alanlarda faaliyetlerini devam ettiriyor. İyi derece İngilizce ve orta derece Flemenkçe biliyor.


‹Yasal uyarı›
Bu yazıdaki içerik genel bilgi sağlamak için tasarlanmıştır. Yasal tavsiye değildir ve öyle düşünülmemelidir. Avustralya Postası, bu yazıdaki içeriği herhangi bir bildirimde bulunmaksızın gözden geçirme, geri çekme veya değiştirme hakkını saklı tutar.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here