Hukuk Rehberi: Gaiplik Nedir? Davası ve Miras ile Aile Hukukuna Etkisi

0

Değerli Avustralya Postası takipçileri, bu yazımızda Gaiplik hakkında bilgileri paylaşıp gaipliğin Miras ve Aile Hukukuna etkileri bakımından da neticelerini aktarmaya gayret edeceğim.

Gaiplik, belki de çoğumuzun ilk defa duyduğu, karşılaştığı bir tabir. Peki o halde ne anlama gelmekte Gaip?

Kendisinden uzun süredir haber alınamayan, kayıp ve ölmüş olma olasılığı yüksek olan kimselere Gaip denir.

Ölüm tehlikesi içinde kaybolan veya kendisinden uzun zamandan beri haber alınamayan bir kimsenin ölümü hakkında kuvvetli olasılık varsa, hakları bu ölüme bağlı olanların başvurusu üzerine mahkeme bu kişinin gaipliğine karar verebilir.

Gaiplik kararının istenebilmesi için, ölüm tehlikesinin üzerinden en az bir yıl veya son haber tarihinin üzerinden en az beş yıl geçmiş olması gerekmektedir.

Mahkeme, gaipliğine karar verilecek kişi hakkında bilgisi bulunan kimseleri, belirli bir sürede bilgi vermeleri için usulüne göre yapılan ilanla çağırır.

Gaiplik kararı, hâkimin bildirmesi üzerine, ölüm kütüğüne kaydedilir.

Gaipliğine karar verilecek kişi, ilan süresi dolmadan ortaya çıkar veya kendisinden haber alınırsa ya da öldüğü tarih tespit edilirse gaiplik istemi düşer.

 • Miras Hukukuna etkisi:

Mahkeme tarafından Gaiplik kararı verildiği takdirde, ölüme bağlı haklar, o kişi ölmüş gibi kullanılır. Bunun en başta gelen sonucu, hakkında gaiplik kararı verilmiş kimsenin (gaibin) mirasının açılması, bunun mallarının mirasçılarına geçmesidir. Mirasın geçebilmesi için, gaiplik kararının alınmış olması yasal olarak şarttır.

Gaibin mirasçıları tereke (miras bırakanın malları) mallarını teslim aldıktan sonra gaibe bir miras düşerse, ona düşen miras payı gaiplik sebebiyle kendilerine kalacak olanlar, ayrıca bir gaiplik kararı almak zorunda kalmaksızın bu miras payının kendilerine teslimini isteme hakkına sahiptirler.

 • Aile Hukukuna etkisi:

Gaipliğine karar verilen kişinin eşi, mahkemece evliliğin feshine karar verilmedikçe yeniden evlenemez. Bu durumda gaiplik kararı haricinde ayrıca evliliğin feshi davası açılması  gerekmektedir.

Kocanın gaipliğine karar verilmesi halinde üçyüz günlük süre, ölüm tehlikesi veya son haber tarihinden işlemeye başlar. Üçyüz günlük süre Türk Medeni Kanununda İddet Müddeti diye ifade edilmiş bulunan, boşanmadan sonra da kadının bu süre içerisinde evlenememesi ya da hastaneden hamile olmadığına dair rapor getirmesi halinde üçyüz günlük süre dolmadan evlenebileceğine ilişkin düzenlemedir. Böyle bir düzenlemenin amacı; boşanırken hamile olması halinde ileride babalık davası vs ile çocuğun haklarının korunmasıdır.

Mahkeme Gaiplik kararını vermesi halinde mahkemece on gün içinde o yerin nüfus müdürlüğüne karar bildirilir ve nüfus memurlarınca aile kütüklerine tescil edilir.

Gaiplik,

Özellikle uzun süredir Türkiye dışında bulunup, haber alınamayan, Türkiye’ye gelmeyen yada gelemeyen kişilerin muhatap olduğu durumlardandır.

Türkiye’ye gelmemesine rağmen, üst soylarından miras kalıp bundan haberi olmayan ve memlekette olan yakınlarının yani haberi olanların daha fazla hisse sahibi olabilmesi amacıyla başvurdukları bir yol olarak da karşımıza çıkmaktadır.

Yasal olarak hak ve menfaatlerde kayıp yaşanmaması, mağduriyetlere neden olmaması için mutlaka hukuki destek alınmasını önermekteyiz.

Selam ile…
Avukat Cihan KARAGÖZ
Türkiye

*Hukuk Rehberi köşesinde yayınlanmış önceki yazılar:

 1. Avukat tutmak, bir kişiye vekalet vermek
 2. Aile Konut Şerhi
 3. Mirasçılık Belgesi (Veraset İlamı)
 4. Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri 
 5. Ecrimisil, Haksız İşgal Tazminatı 
 6. Eşler arası Boşanma veya Ayrılık Sonrası Çocukla Kurulan Şahsi İlişki
 7. Boşandığı Eşinin Soy adını Kullanabilme
 8. Devre Mülkler 
 9. Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi
 10. Anlaşmalı Boşanma
 11. Vasiyetname Nasıl Yapılır, Vasiyetname Türler Nelerdir? 
 12. Yurt dışından Borçlanmak, Türkiye’den Emekli Olabilmek
 13. Kooperatifler ve Yapı Kooperatifleri 
 14. Şufa Hakkı ve Davası
 15. Kamulaştırma Davaları ve Bedel Tespiti

Cihan Karagöz 
Gurbetçi bir ailenin çocuğu olarak 1977 yılında Hollanda’nın Rotterdam şehrinde doğdu. İlköğretim 3.sınıftan sonra yaşamını Türkiye’de sürdürdü. Ankara Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Avukatlık mesleğine 2005 yılında başladı. 2008’de Cihant Hukuk & Danışmanlık ofisini kurdu. Kendisinin de yurt dışı geçmişi olduğu için özellikle anavatandan uzak kalan vatandaşlarımızın Türkiye’deki hukuki problemlerine ciddi manada ilgi duydu ve çözümler üretmeye odaklandı. Halen Bolu’da ekibiyle birlikte Aile, Miras, Gayrimenkul, Kamulaştırma, İnşaat ve Ceza Hukuku başta olmak üzere çeşitli hukuki alanlarda faaliyetlerini devam ettiriyor. İyi derece İngilizce ve orta derece Flemenkçe biliyor.

Avustralya Türkleri olarak bizler de dahil olmak üzere anavatan dışında 6,5 milyonu aşkın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yaşıyor. Gurbette olmamız, Türkiye ile ilişkilerimizin devam etmediği ya da etmeyeceği anlamına gelmiyor. Bilakis, küreselleşmeyle beraber dünyanın giderek global bir köy haline geldiği günümüzde; güçlü iletişim ağı, bilgi ve teknolojiye ulaşmanın inanılmaz kolaylığı, mesafe tanımaksızın Türkiye başta olmak üzere dünyanın her noktasıyla ilişkilerimizi her an canlı tutup devam ettirebilmemizi sağlıyor. Tabiki hukuk alanındaki gelişmeleri de bu durumdan bağımsız düşünmemek gerekiyor. 
Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre Cihan Karagöz tarafından cevaplandırılmasını istediğiniz hukuki konularla ilgili sorularınızı, şehir ve semt adınızla birlikte info@avustralyapostasi.com.au elektronik posta adresimize yollayabilirsiniz.


‹Yasal uyarı›
Bu yazıdaki içerik genel bilgi sağlamak için tasarlanmıştır. Yasal tavsiye değildir ve öyle düşünülmemelidir. Avustralya Postası, bu yazıdaki içeriği herhangi bir bildirimde bulunmaksızın gözden geçirme, geri çekme veya değiştirme hakkını saklı tutar.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here