Hukuk Rehberi: Çekişmeli Boşanma Davaları

0

Değerli Avustralya Postası takipçileri herkese yeniden merhaba diyerek başlamak istiyorum..

Hatırlayacağınız üzere daha önceki yazılarımızdan birisinin konusu anlaşmalı boşanma davaları olmuştu. Esasen boşanma konunusu çok geniş olduğu için mümkün olduğunca bu konuyu ayrı ayrı yazılar halinde ele alacağımızı belirtmiştim.

Bu yazımda da konunun devamı niteliğinde çekişmeli boşanma davaları hakkında genel manada sizlerle paylaşımda bulunmak istiyorum.

Çekişmeli boşanma davası, anlaşmalı boşanma davası dışında kalan her türlü boşanma nedenine dayalı olarak açılmış ve eşler arasında boşanma ve boşanmanın diğer hakları konusunda bir anlaşmanın bulunmadığı boşanma davalarıdır.

 • Davaların daha uzun sürmesi.
 • Karara itiraz edebilme hakkı ve itiraz sonuçlanıncaya kadar boşanmanın kesinleşmemesi.
 • Davalarda tanıkların dinlendiği her iki tarafın iddialarının da araştırılması.

Bunlar, çekişmeli boşanmanın anlaşmalı boşanmadan en önemli farkları arasında sayılabilir.

Çekişmeli boşanma davalarında Türk Medeni Kanunu’na göre boşanma dava nedenleri ise şunlardır:

 • Zina
 • Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış
 • Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme
 • Terk
 • Akıl hastalığı
 • Evlilik birliğinin sarsılma

Şimdi bu dava nedenlerini biraz daha açalım:

Zina;

Eşlerden biri zina ederse, diğer eş zina nedeniyle boşanma davası açabilir. Davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay ve her hâlde zina eyleminin üzerinden beş yıl geçmekle dava hakkı düşer. Affeden tarafın dava hakkı yoktur.

Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış;

Eşlerden her biri diğeri tarafından hayatına kastedilmesi veya kendisine pek kötü davranılması ya da ağır derecede onur kırıcı bir davranışta bulunulması sebebiyle boşanma davası açabilir. Davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay ve her hâlde bu sebebin doğumunun üzerinden beş yıl geçmekle dava hakkı düşer. Affeden tarafın dava hakkı yoktur.

Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme;

Eşlerden biri küçük düşürücü bir suç işler veya haysiyetsiz bir hayat sürer ve bu sebeplerden ötürü onunla birlikte yaşaması diğer eşten beklenemezse, bu eş her zaman boşanma davası açabilir.

Terk;

Eşlerden biri, evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek maksadıyla diğerini terk ettiği veya haklı bir sebep olmadan ortak konuta dönmediği takdirde ayrılık, en az altı ay sürmüş ve bu durum devam etmekte ve istem üzerine hâkim tarafından yapılan ihtar sonuçsuz kalmış ise; terk edilen eş, boşanma davası açabilir. Diğerini ortak konutu terk etmeye zorlayan veya haklı bir sebep olmaksızın ortak konuta dönmesini engelleyen eş de terk etmiş sayılır.

Akıl hastalığı;

Eşlerden biri akıl hastası olup da bu yüzden ortak hayat diğer eş için çekilmez hâle gelirse, hastalığın geçmesine olanak bulunmadığı resmî sağlık kurulu raporuyla tespit edilmek koşuluyla bu eş boşanma davası açabilir.

Evlilik birliğinin temelinden sarsılması;

Evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olursa, eşlerden her biri boşanma davası açabilir. Davacının kusuru daha ağır ise, davalının açılan davaya itiraz hakkı vardır. Bununla beraber bu itiraz, hakkın kötüye kullanılması niteliğinde ise ve evlilik birliğinin devamında davalı ve çocuklar bakımından korunmaya değer bir yarar kalmamışsa boşanmaya karar verilebilir.

Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi hâlinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu hâlde boşanma kararı verilebilmesi için, hâkimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın malî sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır. Hâkim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü hâlinde boşanmaya hükmolunur. Bu hâlde tarafların ikrarlarının hâkimi bağlamayacağı hükmü uygulanmaz.

Boşanma sebeplerinden herhangi biriyle açılmış bulunan davanın reddine karar verilmesi ve bu kararın kesinleştiği tarihten başlayarak üç yıl geçmesi hâlinde, her ne sebeple olursa olsun ortak hayat yeniden kurulamamışsa evlilik birliği temelden sarsılmış sayılır ve eşlerden birinin istemi üzerine boşanmaya karar verilir.

Görüleceği üzere çekişmeli boşanma davaları konu ve alanı itibariyle çok geniş olup her bir olayın kendi içinde ve sebepleri ile değerlendirilme yapılması gerekmektedir. Sadece boşanma değil, varsa çocuk ya da çocukların durumları, velayetleri, nafaka gibi hakları ve ayrıca maddi – manevi tazminat isteme hususlarında da profesyonel destek alınması ileride oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçecektir.

Selam ile…
Avukat Cihan KARAGÖZ

*Hukuk Rehberi köşesinde yayınlanmış önceki yazılar:

 1. Avukat tutmak, bir kişiye vekalet vermek
 2. Aile Konut Şerhi
 3. Mirasçılık Belgesi (Veraset İlamı)
 4. Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri 
 5. Ecrimisil, Haksız İşgal Tazminatı 
 6. Eşler arası Boşanma veya Ayrılık Sonrası Çocukla Kurulan Şahsi İlişki
 7. Boşandığı Eşinin Soy adını Kullanabilme
 8. Devre Mülkler 
 9. Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi
 10. Anlaşmalı Boşanma
 11. Vasiyetname Nasıl Yapılır, Vasiyetname Türler Nelerdir? 
 12. Yurt dışından Borçlanmak, Türkiye’den Emekli Olabilmek
 13. Kooperatifler ve Yapı Kooperatifleri                                                         

Cihan Karagöz Hakkında

Gurbetçi bir ailenin çocuğu olarak 1977 yılında Hollanda’nın Rotterdam şehrinde doğdu. İlköğretim 3.sınıftan sonra yaşamını Türkiye’de sürdürdü. Ankara Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Avukatlık mesleğine 2005 yılında başladı. 2008’de Cihant Hukuk & Danışmanlık ofisini kurdu. Kendisinin de yurt dışı geçmişi olduğu için özellikle anavatandan uzak kalan vatandaşlarımızın Türkiye’deki hukuki problemlerine ciddi manada ilgi duydu ve çözümler üretmeye odaklandı. Halen Bolu’da ekibiyle birlikte Aile, Miras, Gayrimenkul, Kamulaştırma, İnşaat ve Ceza Hukuku başta olmak üzere çeşitli hukuki alanlarda faaliyetlerini devam ettiriyor. İyi derece İngilizce ve orta derece Flemenkçe biliyor.


‹Yasal uyarı›
Bu yazıdaki içerik genel bilgi sağlamak için tasarlanmıştır. Yasal tavsiye değildir ve öyle düşünülmemelidir. Avustralya Postası, bu yazıdaki içeriği herhangi bir bildirimde bulunmaksızın gözden geçirme, geri çekme veya değiştirme hakkını saklı tutar.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here